نکته: برای دانلود قاریان مختلف هم می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید. (از سایت benefit-ms.com)

شیخ علی الحذیفی

شیخ عبد الباسط عبد الصمد

شیخ السدیس و شیخ الشریم امام جماعتهای مسجد الحرام

شیخ سعد الغامدی